Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.9221 Đ313D
    Nhan đề: Dư chấn mưa cuối mùa :
DDC 895.9221
Tác giả CN Đinh Nam Khương
Nhan đề Dư chấn mưa cuối mùa : Thơ / Đinh Nam Khương
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 147tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Dư chấn
Từ khóa tự do Mưa cuối mùa
Từ khóa tự do Thơ
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162796
00000000nam#a2200000ui#4500
00121230
00212
004FFC3531D-22D6-4DFF-A04E-490667698573
005202111291501
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049949364
039|a20211129150153|bphamhuong|y20211028103118|zphamhuong
082 |a895.9221|bĐ313D
100 |aĐinh Nam Khương
245 |aDư chấn mưa cuối mùa : |bThơ / |cĐinh Nam Khương
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a147tr. ; |c21cm
653 |aDư chấn
653 |aMưa cuối mùa
653 |aThơ
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162796
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/D%C6%B0%20ch%E1%BA%A5n%20m%C6%B0a%20cu%E1%BB%91i%20m%C3%B9a.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162796 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.9221 Đ313D Sách giáo trình 1