Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 N455TR
    Nhan đề: Truyện sử về các thủ lĩnh trấn giữu biên cương /
DDC 895.922
Tác giả CN Nông Danh
Nhan đề Truyện sử về các thủ lĩnh trấn giữu biên cương / Nông Danh
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 221tr. ; 21cm
Tóm tắt Tài liệu giới thiệu về nguồn gốc 254 cuộc khởi nghĩa thời vua Minh Mạng, cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân ở Tuyên Quang năm 1833,...
Từ khóa tự do Biên cương
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Truyện lịch sử
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(2): 1162797-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00121231
00212
004482F7917-31FD-41BC-B9EB-F8B14D7F7F88
005202111291500
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049944987
039|a20211129150115|bphamhuong|c20211129150042|dphamhuong|y20211028105906|zphamhuong
082 |a895.922|bN455TR
100 |aNông Danh
245 |aTruyện sử về các thủ lĩnh trấn giữu biên cương / |cNông Danh
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a221tr. ; |c21cm
520 |aTài liệu giới thiệu về nguồn gốc 254 cuộc khởi nghĩa thời vua Minh Mạng, cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân ở Tuyên Quang năm 1833,...
653 |aBiên cương
653 |aViệt Nam
653 |aTruyện lịch sử
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(2): 1162797-8
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/Truy%E1%BB%87n%20s%E1%BB%AD%20v%E1%BB%81%20c%C3%A1c%20th%E1%BB%A7%20l%C4%A9nh%20tr%E1%BA%A5n%20gi%E1%BB%AF%20bi%C3%AAn%20c%C6%B0%C6%A1ng.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162797 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.922 N455TR Sách tham khảo 1
2 1162798 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.922 N455TR Sách tham khảo 2