Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 796
    Nhan đề: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ trong hoạt động ngoại khoá cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long :
DDC 796
Tác giả CN Phùng Đức Nhật
Nhan đề Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ trong hoạt động ngoại khoá cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / Phùng Đức Nhật
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 45tr.
Từ khóa tự do Câu lạc bộ bóng rổ
Từ khóa tự do Hoạt động ngoại khoá
Từ khóa tự do Giải pháp
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201224
00000000nam#a2200000ui#4500
00121624
00213
0043C3C4A2A-C60B-4755-9477-1F6AE7062AF6
005202204081046
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220408104604|ztrannhien
082 |a796
100 |aPhùng Đức Nhật
245 |aĐề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ trong hoạt động ngoại khoá cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / |cPhùng Đức Nhật
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300|a45tr.
653 |aCâu lạc bộ bóng rổ
653 |aHoạt động ngoại khoá
653 |aGiải pháp
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aThể dục, thể thao
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201224
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201224 Kho đọc số 2 tầng 2 796 Kết quả NCKH 1