Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 Đ450T
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn về các mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ tiếng Việt - Ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học /
DDC 371.9
Tác giả CN Đỗ Long Giang
Tác giả CN Lê Thị Tố Uyên
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn về các mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ tiếng Việt - Ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học / Đỗ Long Giang, Lê Thị Tố Uyên
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 160tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu trong giáo dục học sinh khiếm thính. Giới thiệu 200 mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu về năm chủ đề: sinh hoạt, bạn bè, nhà trường, quan điểm và sở thích cá nhân, quan điểm về xã hội
Từ khóa tự do Mẫu câu
Từ khóa tự do Ngôn ngữ kí hiệu
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117581-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00121628
00212
004A03EF673-23EB-41EC-914D-8EECC36536AA
005202204220908
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229373
039|a20220422090754|btrannhien|y20220422090727|ztrannhien
082 |a371.9|bĐ450T
100 |aĐỗ Long Giang
100|aLê Thị Tố Uyên
245 |aTài liệu hướng dẫn về các mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ tiếng Việt - Ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học / |cĐỗ Long Giang, Lê Thị Tố Uyên
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a160tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu trong giáo dục học sinh khiếm thính. Giới thiệu 200 mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu về năm chủ đề: sinh hoạt, bạn bè, nhà trường, quan điểm và sở thích cá nhân, quan điểm về xã hội
653 |aMẫu câu
653 |aNgôn ngữ kí hiệu
653 |aTiếng Việt
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117581-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117581 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 Đ450T Sách tham khảo 1
2 2117582 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 Đ450T Sách tham khảo 2
3 2117583 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 Đ450T Sách tham khảo 3
4 2117584 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 Đ450T Sách tham khảo 4
5 2117585 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 Đ450T Sách tham khảo 5