Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 L250T
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở /
DDC 371.9
Tác giả CN Lê Thị Tố Uyên
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở / Lê Thị Tố Uyên, Bùi Thế Hợp
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 184tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày mục tiêu, đặc thù, đặc điểm học tập môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở cho học sinh khiếm thính; khái niệm khiếm thính; hệ thống khái niệm cốt lõi, thông dụng và các mẫu câu bằng ngôn ngữ ký hiệu; một số phương pháp và kỹ năng học tập môn Ngữ văn đặc thù cho học sinh khiếm thính; cách thức điều chỉnh và dạy học hiệu quả môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính; các nguồn lực hỗ trợ việc dạy và học môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Ngữ văn
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117586-90
00000000nam#a2200000ui#4500
00121629
00212
0040BEFDD93-62DB-431D-9479-AFC4440ED242
005202204221031
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229403
039|y20220422103116|ztrannhien
082 |a371.9|bL250T
100 |aLê Thị Tố Uyên
245 |aTài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở / |cLê Thị Tố Uyên, Bùi Thế Hợp
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a184tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày mục tiêu, đặc thù, đặc điểm học tập môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở cho học sinh khiếm thính; khái niệm khiếm thính; hệ thống khái niệm cốt lõi, thông dụng và các mẫu câu bằng ngôn ngữ ký hiệu; một số phương pháp và kỹ năng học tập môn Ngữ văn đặc thù cho học sinh khiếm thính; cách thức điều chỉnh và dạy học hiệu quả môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính; các nguồn lực hỗ trợ việc dạy và học môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở
653 |aTài liệu hướng dẫn
653 |aHọc sinh khiếm thính
653 |aNgữ văn
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117586-90
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117586 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 1
2 2117587 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 2
3 2117588 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 3
4 2117589 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 4
5 2117590 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 5