Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 L250T
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở /
DDC 371.9
Tác giả CN Lê Văn Tạc
Tác giả CN Nguyễn Xuân Hải
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở / Lê Văn Tạc, Nguyễn Xuân Hải
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 154tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày mục tiêu môn Tiếng Anh THPT và điều chỉnh mục tiêu tiếng Anh cấp THCS cho học sinh khiếm thính, đặc điểm học tập môn Tiếng Anh cấp THCS của học sinh khiếm thính, một số từ vựng, mẫu câu thông dụng trong môn Tiếng Anh cấp THCS, một số khái niệm cốt lõi, mẫu câu thường gặp trong môn tiếng Anh cấp THCS, một số phương pháp dạy học và nguồn lực hỗ trợ dạy và học môn Tiếng Anh cấp THCS
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(4): 2117591-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00121630
00212
00449C3F76F-70AB-4ED2-A5EC-0D321AD641DB
005202205100930
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229380
039|a20220510093049|btrannhien|c20220427144534|dtrannhien|y20220427101649|ztrannhien
082 |a371.9|bL250T
100 |aLê Văn Tạc
100|aNguyễn Xuân Hải
245 |aTài liệu hướng dẫn học tập môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở / |cLê Văn Tạc, Nguyễn Xuân Hải
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a154tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày mục tiêu môn Tiếng Anh THPT và điều chỉnh mục tiêu tiếng Anh cấp THCS cho học sinh khiếm thính, đặc điểm học tập môn Tiếng Anh cấp THCS của học sinh khiếm thính, một số từ vựng, mẫu câu thông dụng trong môn Tiếng Anh cấp THCS, một số khái niệm cốt lõi, mẫu câu thường gặp trong môn tiếng Anh cấp THCS, một số phương pháp dạy học và nguồn lực hỗ trợ dạy và học môn Tiếng Anh cấp THCS
653 |aTài liệu hướng dẫn
653 |aHọc sinh khiếm thính
653 |aTiếng Anh
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(4): 2117591-4
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117591 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 1
2 2117592 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 2
3 2117593 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 3
4 2117594 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 4