Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 L250T
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn học tập môn Toán cho học sinh khiếm thính ở trường Trung học phổ thông và trung tâm /
DDC 371.9
Tác giả CN Lê Thị Thuý Hằng
Tác giả CN Nguyễn Minh Phượng
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập môn Toán cho học sinh khiếm thính ở trường Trung học phổ thông và trung tâm / Lê Thị Thuý Hằng, Nguyễn Minh Phượng
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 127tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày đặc điểm học tập môn Toán của học sinh khiếm thính, những khó khăn, thách thưc và hướng giải quyết, một số khái niệm cốt lõi và mẫu câu thường gặp trong môn Toán ở cấp Trung học phổ thông, một số phương pháp và kĩ năng học tập đặc thù môn Toán của học sinh khiếm thính, cách thức điều chỉnh và dạy học hiệu quả và các nguồn lực hỗ trợ việc dạy và học môn Toán cho học sinh khiếm thính ở trường THPT
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Toán
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117596-600
00000000nam#a2200000ui#4500
00121631
00212
00418AB4C6C-8BDB-41EC-A096-D2BCA29F3C99
005202204271451
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229427
039|a20220427145150|btrannhien|y20220427102309|ztrannhien
082 |a371.9|bL250T
100 |aLê Thị Thuý Hằng
100|aNguyễn Minh Phượng
245 |aTài liệu hướng dẫn học tập môn Toán cho học sinh khiếm thính ở trường Trung học phổ thông và trung tâm / |cLê Thị Thuý Hằng, Nguyễn Minh Phượng
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a127tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày đặc điểm học tập môn Toán của học sinh khiếm thính, những khó khăn, thách thưc và hướng giải quyết, một số khái niệm cốt lõi và mẫu câu thường gặp trong môn Toán ở cấp Trung học phổ thông, một số phương pháp và kĩ năng học tập đặc thù môn Toán của học sinh khiếm thính, cách thức điều chỉnh và dạy học hiệu quả và các nguồn lực hỗ trợ việc dạy và học môn Toán cho học sinh khiếm thính ở trường THPT
653 |aTài liệu hướng dẫn
653 |aHọc sinh khiếm thính
653 |aToán
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117596-600
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117596 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 1
2 2117597 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 2
3 2117598 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 3
4 2117599 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 4
5 2117600 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 5