Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 L250T
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn về các rào cản giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở và giải pháp tháo gỡ /
DDC 371.9
Tác giả CN Lê Văn Tạc
Tác giả CN Lê Tuấn Đức
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn về các rào cản giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở và giải pháp tháo gỡ / Lê Văn Tạc, Lê Tuấn Đức
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 159tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày các rào cản từ môi trường vật chất và môi trường tâm lý - xã hội trong giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học; rào cản từ giáo viên, học sinh nghe bình thường trong giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học; những khó khăn, trở ngại từ phía bản thân học sinh khiếm thính, gia đình học sinh khiếm thính và các giải pháp tháo gỡ các rào cản
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Giao tiếp
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117601-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00121632
00212
00468E27930-68FE-4BCC-BB20-879BF85DFF4F
005202204271046
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229366
039|y20220427104650|ztrannhien
082 |a371.9|bL250T
100 |aLê Văn Tạc
100|aLê Tuấn Đức
245 |aTài liệu hướng dẫn về các rào cản giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở và giải pháp tháo gỡ / |cLê Văn Tạc, Lê Tuấn Đức
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a159tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày các rào cản từ môi trường vật chất và môi trường tâm lý - xã hội trong giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học; rào cản từ giáo viên, học sinh nghe bình thường trong giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học; những khó khăn, trở ngại từ phía bản thân học sinh khiếm thính, gia đình học sinh khiếm thính và các giải pháp tháo gỡ các rào cản
653 |aTài liệu hướng dẫn
653 |aHọc sinh khiếm thính
653 |aGiao tiếp
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117601-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117601 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 1
2 2117602 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 2
3 2117603 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 3
4 2117604 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 4
5 2117605 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 5