Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 L250T
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học phổ thông và trung tâm /
DDC 371.9
Tác giả CN Lê Thị Tố Uyên
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học phổ thông và trung tâm / Lê Thị Tố Uyên, Bùi Thế Hợp
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 152tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày đặc điểm và những khó khăn trong học tập môn Ngữ văn của học sinh khiếm thính; mục tiêu và đặc thù môn ngữ văn cấp THPT đối với học sinh khiếm thính; hệ thống các khái niệm cốt lõi, thông dụng và các mẫu câu; một số phương pháp, kĩ thuật dạy học môn ngữ văn cho học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Ngữ văn
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117606-10
00000000nam#a2200000ui#4500
00121633
00212
004C18340C9-4AB7-4369-B56F-487C3B6B420E
005202204271427
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229434
039|y20220427142704|ztrannhien
082 |a371.9|bL250T
100 |aLê Thị Tố Uyên
245 |aTài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học phổ thông và trung tâm / |cLê Thị Tố Uyên, Bùi Thế Hợp
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a152tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày đặc điểm và những khó khăn trong học tập môn Ngữ văn của học sinh khiếm thính; mục tiêu và đặc thù môn ngữ văn cấp THPT đối với học sinh khiếm thính; hệ thống các khái niệm cốt lõi, thông dụng và các mẫu câu; một số phương pháp, kĩ thuật dạy học môn ngữ văn cho học sinh khiếm thính
653 |aTài liệu hướng dẫn
653 |aHọc sinh khiếm thính
653 |aNgữ văn
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117606-10
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117606 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 1
2 2117607 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 2
3 2117608 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 3
4 2117609 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 4
5 2117610 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 5