Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 L250T
    Nhan đề: Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính ở trường Trung học phổ thông và trung tâm /
DDC 371.9
Tác giả CN Lê Văn Tạc
Tác giả CN Nguyễn Xuân Hải
Nhan đề Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính ở trường Trung học phổ thông và trung tâm / Lê Văn Tạc, Nguyễn Xuân Hải
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 164tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày mục tiêu và đặc thù môn Tiếng Anh của học sinh khiếm thính cấp Trung học phổ thông, đặc điểm và những khó khăn, thách thức trong học tập môn Tiếng Anh của học sinh khiếm thính, một số phương pháp dạy học môn Tiếng Anh đặc thù cho học sinh khiếm thính cấp Trung học phổ thông và nguồn lực hỗ trợ dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính cấp Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117611-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00121634
00212
00458F4C6B4-50D5-4548-A8A5-FC4479E71EB4
005202204271534
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229410
039|y20220427153454|ztrannhien
082 |a371.9|bL250T
100 |aLê Văn Tạc
100|aNguyễn Xuân Hải
245 |aTài liệu Hướng dẫn học tập môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính ở trường Trung học phổ thông và trung tâm / |cLê Văn Tạc, Nguyễn Xuân Hải
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a164tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày mục tiêu và đặc thù môn Tiếng Anh của học sinh khiếm thính cấp Trung học phổ thông, đặc điểm và những khó khăn, thách thức trong học tập môn Tiếng Anh của học sinh khiếm thính, một số phương pháp dạy học môn Tiếng Anh đặc thù cho học sinh khiếm thính cấp Trung học phổ thông và nguồn lực hỗ trợ dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh khiếm thính cấp Trung học phổ thông
653 |aTài liệu hướng dẫn
653 |aHọc sinh khiếm thính
653 |aTiếng Anh
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117611-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117611 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 1
2 2117612 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 2
3 2117613 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 3
4 2117614 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 4
5 2117615 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 L250T Sách tham khảo 5