Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 NG527T
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn về các tình huống giao tiếp phổ biến trong trường trung học và trung tâm /
DDC 371.9
Tác giả CN Nguyễn Xuân Hải
Tác giả CN Trương Thị Tuyết
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn về các tình huống giao tiếp phổ biến trong trường trung học và trung tâm / Nguyễn Xuân Hải, Trương Thị Tuyết
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2020
Mô tả vật lý 207tr. ; 27cm
Phụ chú Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
Tóm tắt Trình bày khái niệm, đặc điểm tình huống giao tiếp của học sinh khiếm thính, 100 tình huống giao tiếp phổ biến của học sinh khiếm thính trong trường trung học và trung tâm theo các lĩnh vực: sinh hoạt, lớp học và trong hoạt động tập thể
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Học sinh khiếm thính
Từ khóa tự do Giao tiếp
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117616-20
00000000nam#a2200000ui#4500
00121635
00212
004F9DA9DAF-E74D-4F61-A213-D5E2FE6C9532
005202204280900
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786040229359
039|y20220428090038|ztrannhien
082 |a371.9|bNG527T
100 |aNguyễn Xuân Hải
100|aTrương Thị Tuyết
245 |aTài liệu hướng dẫn về các tình huống giao tiếp phổ biến trong trường trung học và trung tâm / |cNguyễn Xuân Hải, Trương Thị Tuyết
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2020
300 |a207tr. ; |c27cm
500|aDự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - SESDP2
520 |aTrình bày khái niệm, đặc điểm tình huống giao tiếp của học sinh khiếm thính, 100 tình huống giao tiếp phổ biến của học sinh khiếm thính trong trường trung học và trung tâm theo các lĩnh vực: sinh hoạt, lớp học và trong hoạt động tập thể
653 |aTài liệu hướng dẫn
653 |aHọc sinh khiếm thính
653 |aGiao tiếp
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Đặc biệt
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117616-20
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117616 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 NG527T Sách tham khảo 1
2 2117617 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 NG527T Sách tham khảo 2
3 2117618 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 NG527T Sách tham khảo 3
4 2117619 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 NG527T Sách tham khảo 4
5 2117620 Kho đọc số 1 tầng 1 371.9 NG527T Sách tham khảo 5