Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 796 NG527PH
    Nhan đề: Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt /
DDC 796
Tác giả CN Nguyễn Thuỳ Vân
Nhan đề Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / Nguyễn Thuỳ Vân
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 207 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Giới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường học
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Trường học
Từ khóa tự do Thể thao
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(4): 2117630-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121639
00212
004F1FFB076-AF08-4CCD-A583-92CD5B5281AE
005202204291029
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0951-4
039|y20220429102902|ztrannhien
082 |a796|bNG527PH
100 |aNguyễn Thuỳ Vân
245 |aPhát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / |cNguyễn Thuỳ Vân
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a207 tr. ; |c21 cm
520 |aGiới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường học
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aTrường học
653 |aThể thao
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aThể dục, thể thao
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(4): 2117630-3
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117630 Kho đọc số 1 tầng 1 796 NG527PH Sách tham khảo 1
2 2117631 Kho đọc số 1 tầng 1 796 NG527PH Sách tham khảo 2
3 2117632 Kho đọc số 1 tầng 1 796 NG527PH Sách tham khảo 3
4 2117633 Kho đọc số 1 tầng 1 796 NG527PH Sách tham khảo 4