Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 796 H407R
    Nhan đề: Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động /
DDC 796
Tác giả CN Hoàng Công Dân
Nhan đề Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / Hoàng Công Dân ch.b., Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 178 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động
Từ khóa tự do Chăm sóc sức khoẻ
Từ khóa tự do Rèn luyện
Từ khóa tự do Vận động
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117639-43
00000000nam#a2200000ui#4500
00121641
00212
0045FEBA37F-713F-48B1-849E-24A8F6DC00CE
005202204291521
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0949-1
039|y20220429152143|ztrannhien
082 |a796|bH407R
100 |aHoàng Công Dân
245 |aRèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / |cHoàng Công Dân ch.b., Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a178 tr. ; |c21 cm
520 |aGiới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động
653 |aChăm sóc sức khoẻ
653 |aRèn luyện
653 |aVận động
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aThể dục, thể thao
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117639-43
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117639 Kho đọc số 1 tầng 1 796 H407R Sách tham khảo 1
2 2117640 Kho đọc số 1 tầng 1 796 H407R Sách tham khảo 2
3 2117641 Kho đọc số 1 tầng 1 796 H407R Sách tham khảo 3
4 2117642 Kho đọc số 1 tầng 1 796 H407R Sách tham khảo 4
5 2117643 Kho đọc số 1 tầng 1 796 H407R Sách tham khảo 5