Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 005
    Nhan đề: Xây dựng website tạp chí khoa học Đại học Hạ Long :
DDC 005
Tác giả CN Nguyễn Trường Minh
Nhan đề Xây dựng website tạp chí khoa học Đại học Hạ Long : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Trường Minh
Thông tin xuất bản Trường Đại học Hạ Long, 2022
Mô tả vật lý 76 tr. ; A4
Tóm tắt Cơ sở lý thuyết của đề tài. Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng website tạp chí khoa học Đại học Hạ Long
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tú
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300121
00000000nam#a2200000ui#4500
00121646
00217
003True
004B7C7AF36-6D34-43AD-BED1-447511A938F5
005202205050905
006
007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220505090557|ztrannhien
082|a005
100 |aNguyễn Trường Minh
245 |aXây dựng website tạp chí khoa học Đại học Hạ Long : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Trường Minh
260 |aTrường Đại học Hạ Long, |c2022
300 |a76 tr. ; |cA4
520 |aCơ sở lý thuyết của đề tài. Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng website tạp chí khoa học Đại học Hạ Long
690 |aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
700 |aLê Anh Tú|cTS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300121
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300121 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 005 Khóa luận 1