Thông tin tài liệu
DDC 700
DDC
Tác giả CN Phạm Quang Huy
Nhan đề Lịch sử mĩ thuật thế giới : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Hội họa / Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 143tr. ; A4
Tóm tắt Mĩ thuật thế giới từ thời kì nguyên thủy đến Phục hưng. Mĩ thuật châu Âu từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Mĩ thuật châu Á.
Từ khóa tự do Mĩ thuật
Từ khóa tự do Hội họa
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400092
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121687
002130
0047AE6FD9A-6A88-447B-AB4F-DC2B23476E99
005202209280923
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220928092324|ztrannhien
082 |a700
082|bPH104L
100|aPhạm Quang Huy
245 |aLịch sử mĩ thuật thế giới : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Hội họa / |cPhạm Quang Huy
260 |c2022
300 |a143tr. ; |cA4
520 |aMĩ thuật thế giới từ thời kì nguyên thủy đến Phục hưng. Mĩ thuật châu Âu từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Mĩ thuật châu Á.
653 |aMĩ thuật
653 |aHội họa
690 |aNghệ thuật
691|aMỹ thuật
692|aHội họa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400092
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400092 Kho đọc số 4 tâng 1 700 Tài liệu lưu hành nội bộ 1