Thông tin tài liệu
DDC 792
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhan đề Múa dân gian các dân tộc Việt Nam 1 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa / Nguyễn Thị Thanh Huyền chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 80tr. ; A4
Tóm tắt Nhập môn. Các động tác phần chân. Các động tác phần cổ tay. Các động tác phần ngón tay. Kết cấu hệ thống động tác bài tập thực hành.
Từ khóa tự do Múa dân gian
Từ khóa tự do Kịch múa
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400093
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121688
002130
0045843C4EE-9987-41F5-A425-22927A3F8B2F
005202209280936
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220928093624|btrannhien|c20220928093534|dtrannhien|y20220928093443|ztrannhien
082 |a792
082|bNG527M
100|aNguyễn Thị Thanh Huyền
245 |aMúa dân gian các dân tộc Việt Nam 1 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa / |cNguyễn Thị Thanh Huyền chủ biên
260 |c2022
300 |a80tr. ; |cA4
520 |aNhập môn. Các động tác phần chân. Các động tác phần cổ tay. Các động tác phần ngón tay. Kết cấu hệ thống động tác bài tập thực hành.
653 |aMúa dân gian
653 |aKịch múa
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400093
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400093 Kho đọc số 4 tâng 1 792 Tài liệu lưu hành nội bộ 1