Thông tin tài liệu
DDC 786
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Lệ Quyên
Nhan đề Đàn Organ: Tập 3 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây / Nguyễn Thị Lệ Quyên chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 136tr. ; A4
Tóm tắt Etude cổ điển. Etude jazz. Sonatina. Phức điệu. Tác phẩm phong cách nhạc jazz.
Từ khóa tự do Đàn Organ
Từ khóa tự do Nhạc cụ phương Tây
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400095
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/5.%20ORGAN%20T%E1%BA%ACP%203%20-%20L%E1%BB%87%20Quy%C3%AAn_final.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121690
002130
004A62DD5D7-7973-42B4-A291-FD1CEFF2B8B5
005202211301615
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221130161503|bphamhuong|y20220928094830|ztrannhien
082 |a786
082|bNG527Đ
100|aNguyễn Thị Lệ Quyên
245 |aĐàn Organ: Tập 3 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây / |cNguyễn Thị Lệ Quyên chủ biên
260 |c2022
300 |a136tr. ; |cA4
520 |aEtude cổ điển. Etude jazz. Sonatina. Phức điệu. Tác phẩm phong cách nhạc jazz.
653 |aĐàn Organ
653 |aNhạc cụ phương Tây
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400095
856|u http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/5.%20ORGAN%20T%E1%BA%ACP%203%20-%20L%E1%BB%87%20Quy%C3%AAn_final.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400095 Kho đọc số 4 tâng 1 786 Tài liệu lưu hành nội bộ 1