Thông tin tài liệu
DDC 792
Tác giả CN Nguyễn Thùy Dương
Nhan đề Múa hiện đại: Dùng cho ngành đào tạo: Nghệ thuật biểu diễn kịch múa, / Nguyễn Thùy Dương ch.b.
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2022
Mô tả vật lý 118tr. ; 24cm.
Tóm tắt Múa hiện đại 1. Múa hiện đại 2.
Từ khóa tự do Biểu diễn kịch múa,
Từ khóa tự do Múa hiện đại
Từ khóa tự do Nghệ thuật biểu diễn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400102
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/12.%20M%C3%9AA%20HI%E1%BB%86N%20%C4%90%E1%BA%A0I-Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20D%C6%B0%C6%A1ng.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121697
002130
00499D06A35-9E27-4F27-932D-E0DD8776FB4A
005202212010937
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221201093723|bphamhuong|c20220929100334|dtrannhien|y20220929091832|ztrannhien
082 |a792|bNG527M
100 |aNguyễn Thùy Dương
245 |aMúa hiện đại: Dùng cho ngành đào tạo: Nghệ thuật biểu diễn kịch múa, / |cNguyễn Thùy Dương ch.b.
260 |aQuảng Ninh, |c2022
300 |a118tr. ; |c24cm.
520|aMúa hiện đại 1. Múa hiện đại 2.
653 |aBiểu diễn kịch múa,
653 |aMúa hiện đại
653 |aNghệ thuật biểu diễn
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400102
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/12.%20M%C3%9AA%20HI%E1%BB%86N%20%C4%90%E1%BA%A0I-Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20D%C6%B0%C6%A1ng.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400102 Kho đọc số 4 tâng 1 792 NG527M Tài liệu lưu hành nội bộ 1