Thông tin tài liệu
DDC 780
DDC
Tác giả CN Chu Thu Trang
Nhan đề Đàn tam thập lục: Tập 4 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống / Chu Thu Trang chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 62tr. ; A4
Tóm tắt Nhạc phong cách Huế. Tác phẩm.
Từ khóa tự do Đàn tam thập lục
Từ khóa tự do Nhạc cụ truyền thống
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400104
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121700
002130
0043F2A7E52-5270-4641-ABE6-C8C129D4F5A1
005202210041437
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221004143742|ztrannhien
082 |a780
082|bCH500Đ
100|aChu Thu Trang
245 |aĐàn tam thập lục: Tập 4 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống / |cChu Thu Trang chủ biên
260 |c2022
300 |a62tr. ; |cA4
520 |aNhạc phong cách Huế. Tác phẩm.
653 |aĐàn tam thập lục
653 |aNhạc cụ truyền thống
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
692|aBiểu diễn nhạc cụ truyền thống
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400104
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400104 Kho đọc số 4 tâng 1 780 Tài liệu lưu hành nội bộ 1