Thông tin tài liệu
DDC 780
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Loan
Nhan đề Thanh nhạc: Tập 1 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc: / Nguyễn Thị Loan chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 115tr. ; A4
Tóm tắt Lý thuyết thanh nhạc . Kỹ thuật hát liền giọng. Ứng dụng kỹ thuật hát liền giọng.
Từ khóa tự do Thanh nhạc
Từ khóa tự do Hát liền giọng
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400105
Tệp tin điện tử huvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/20.%20Thanh%20nhạc%20-%20tập%201%20-%20Nguyễn%20Thị%20Loan.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121701
002130
004F0F9B586-31E4-493C-867B-A0D0FBD646A0
005202211251524
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221125152450|bphamhuong|y20221004144242|ztrannhien
082 |a780
082|bNG527TH
100|aNguyễn Thị Loan
245 |aThanh nhạc: Tập 1 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc: / |cNguyễn Thị Loan chủ biên
260 |c2022
300 |a115tr. ; |cA4
520 |aLý thuyết thanh nhạc . Kỹ thuật hát liền giọng. Ứng dụng kỹ thuật hát liền giọng.
653 |aThanh nhạc
653 |aHát liền giọng
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
692|aThanh nhạc
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400105
856|uhuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/20.%20Thanh%20nhạc%20-%20tập%201%20-%20Nguyễn%20Thị%20Loan.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400105 Kho đọc số 4 tâng 1 780 Tài liệu lưu hành nội bộ 1