Thông tin tài liệu
DDC 780
DDC
Tác giả CN Nguyễn Viết Phi
Nhan đề Tin học ứng dụng trong âm nhạc : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng / Nguyễn Viết Phi chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 62tr. ; A4
Tóm tắt Phần mềm chép nhạc. Phần mềm biên tập.
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400108
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121704
002130
004A15FE778-726D-478A-8782-264A27627212
005202210041502
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221004150224|ztrannhien
082 |a780
082|bNG527T
100|aNguyễn Viết Phi
245 |aTin học ứng dụng trong âm nhạc : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng / |cNguyễn Viết Phi chủ biên
260 |c2022
300 |a62tr. ; |cA4
520 |aPhần mềm chép nhạc. Phần mềm biên tập.
653 |aÂm nhạc
653 |aTin học ứng dụng
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
692|aThanh nhạc
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400108
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400108 Kho đọc số 4 tâng 1 780 Tài liệu lưu hành nội bộ 1