Thông tin tài liệu
DDC 780
DDC
Tác giả CN Lê Thị Thu
Nhan đề Thanh nhạc tập 3 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc / Lê Thị Thu chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 137tr. ; A4
Tóm tắt Kỹ thuật hát lướt nhanh. Bài tập ứng dụng kỹ thuật passage.
Từ khóa tự do Thanh nhạc
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400109
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121705
002130
00427CEEF82-1DCB-4633-9919-60C8C7274634
005202210041510
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221004151007|ztrannhien
082 |a780
082|bL250TH
100|aLê Thị Thu
245 |aThanh nhạc tập 3 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc / |cLê Thị Thu chủ biên
260 |c2022
300 |a137tr. ; |cA4
520 |aKỹ thuật hát lướt nhanh. Bài tập ứng dụng kỹ thuật passage.
653 |aThanh nhạc
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
692|aThanh nhạc
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400109
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400109 Kho đọc số 4 tâng 1 780 Tài liệu lưu hành nội bộ 1