Thông tin tài liệu
DDC 780
DDC
Tác giả CN Đinh Thị Khánh Thơ
Nhan đề Thanh nhạc tập 4 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc / Đinh Thị Khánh Thơ chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 131tr. ; A4
Tóm tắt Kỹ thuật hát sắc thái to, nhỏ. Ứng dụng kỹ thuật hát sắc thái to, nhỏ.
Từ khóa tự do Thanh nhạc
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400110
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121706
002130
004D8139F0C-CAC8-4A1C-9A54-E23EC011DC49
005202210041513
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221004151347|ztrannhien
082 |a780
082|bĐ313TH
100|aĐinh Thị Khánh Thơ
245 |aThanh nhạc tập 4 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc / |cĐinh Thị Khánh Thơ chủ biên
260 |c2022
300 |a131tr. ; |cA4
520 |aKỹ thuật hát sắc thái to, nhỏ. Ứng dụng kỹ thuật hát sắc thái to, nhỏ.
653 |aThanh nhạc
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
692|aThanh nhạc
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400110
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400110 Kho đọc số 4 tâng 1 780 Tài liệu lưu hành nội bộ 1