Thông tin tài liệu
DDC 338.4
DDC
Tác giả CN Hoàng Thị Thương
Tác giả CN Đinh Thị Phương Loan
Nhan đề Thanh toán quốc tế trong du lịch : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành / Hoàng Thị Thương chủ biên, Đinh Thị Phương Loan
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 119tr. ; A4
Tóm tắt Tỷ giá hối đoái. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch. Các phương tiện thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch.
Từ khóa tự do Thanh toán quốc tế
Từ khóa tự do Du lịch
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400117
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/24.%20THANH%20TO%C3%81N%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE-Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121713
002130
00499E6A765-CEB0-433B-B3CF-9DB35A44F5AB
005202212011016
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221201101612|bphamhuong|y20221004155956|ztrannhien
082 |a338.4
082|bH407TH
100 |aHoàng Thị Thương
100|aĐinh Thị Phương Loan
245 |aThanh toán quốc tế trong du lịch : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành / |cHoàng Thị Thương chủ biên, Đinh Thị Phương Loan
260 |c2022
300 |a119tr. ; |cA4
520 |aTỷ giá hối đoái. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch. Các phương tiện thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch.
653 |aThanh toán quốc tế
653 |aDu lịch
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aKhách sạn, nhà hàng
691|aDu lịch
692|aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
692|aQuản trị khách sạn
710 |aTrường Đại học Hạ Long
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400117
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/24.%20THANH%20TO%C3%81N%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE-Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%C6%A1ng.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400117 Kho đọc số 4 tâng 1 338.4 Tài liệu lưu hành nội bộ 1