Thông tin tài liệu
DDC 338.4
DDC
Tác giả CN Lê Minh Quyết
Nhan đề Nghiệp vụ pha chế đồ uống : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống / Lê Minh Quyết, Phạm Xuân Tùng đồng chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 275tr. ; A4
Từ khóa tự do Đồ uống
Từ khóa tự do Pha chế đồ uống
Từ khóa tự do Nghiệp vụ pha chế
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400118
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000ncm#a2200000ui#4500
00121714
002130
004F8F5F193-46CF-44FF-9AC3-891E6C7FFEF5
005202210041615
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221004161600|ztrannhien
082 |a338.4
082|bL250NG
100 |aLê Minh Quyết
245 |aNghiệp vụ pha chế đồ uống : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống / |cLê Minh Quyết, Phạm Xuân Tùng đồng chủ biên
260 |c2022
300 |a275tr. ; |cA4
653 |aĐồ uống
653 |aPha chế đồ uống
653|aNghiệp vụ pha chế
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
692|aQuản trị khách sạn
710 |aTrường Đại học Hạ Long
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400118
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400118 Kho đọc số 4 tâng 1 338.4 Tài liệu lưu hành nội bộ 1