Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922803 NG527B
    Nhan đề: Bác Hồ với văn nghệ sĩ :
DDC 895.922803
Tác giả CN Nguyễn Huy Tưởng
Nhan đề Bác Hồ với văn nghệ sĩ : Hồi ký / Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Công Hoan, Phạm Huy Thông ;b.s. Lữ Huy Nguyên
Lần xuất bản In lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Tác phẩm mới, 1985
Mô tả vật lý 355tr. ; 19cm
Tóm tắt Những đoạn hồi ký của giới văn nghệ sĩ với Bác Hồ; Tình cảm của Bác đối với anh chị em làm công tác văn học - nghệ thuật và lòng biết ơn của họ đối với Bác
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Văn nghệ sĩ
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Phạm Huy Thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn Công Hoan
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2105972
00000000nam#a2200000ui#4500
0012437
00212
004E7231B4B-8088-4A84-B405-FE5F08E02574
005202101121604
008081223s1985 vm| vie
0091 0
039|a20210112160416|bphamhuong|y20131019165814|zgiangth
082 |a895.922803|bNG527B
100 |aNguyễn Huy Tưởng
245 |a Bác Hồ với văn nghệ sĩ : |bHồi ký / |c Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Công Hoan, Phạm Huy Thông ;b.s. Lữ Huy Nguyên
250|aIn lần thứ hai
260 |aH. : |bTác phẩm mới, |c1985
300 |a355tr. ; |c19cm
520 |a Những đoạn hồi ký của giới văn nghệ sĩ với Bác Hồ; Tình cảm của Bác đối với anh chị em làm công tác văn học - nghệ thuật và lòng biết ơn của họ đối với Bác
650|aTủ sách Hồ Chí Minh
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
653 |aHồ Chí Minh
653|aVăn nghệ sĩ
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aVăn học Việt Nam
700|aPhạm Huy Thông
700|aNguyễn Công Hoan
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2105972
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2105972 Kho đọc số 1 tầng 1 895.922803 NG527B Sách tham khảo 1