Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 903 TR121M
    Nhan đề: 1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội qua ô chữ /
DDC 903
Nhan đề 1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội qua ô chữ / Trần Đình Ba
Thông tin xuất bản H.:Quân đội nhân dân, 2010
Mô tả vật lý 158Tr. ; 21Cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Hà Nội
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(6): 2509198-200, 2509363-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00114579
00212
0049A128E15-F411-4A46-B009-CE180244243C
005202012071410
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c26.000
039|a20201207141056|bphamhuong|c20170324153948|dvunga|y20170323095852|zvunga
082 |a903|bTR121M
245 |a1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội qua ô chữ / |cTrần Đình Ba
260 |aH.:|bQuân đội nhân dân, |c2010
300 |a158Tr. ; |c21Cm.
653 |aVăn hóa
653 |aLịch sử
653 |aHà Nội
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aVăn hóa học
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(6): 2509198-200, 2509363-5
890|a6|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2509198 Kho mượn Cơ sở 2 903 B100M Sách tham khảo 1
2 2509199 Kho mượn Cơ sở 2 903 B100M Sách tham khảo 2
3 2509200 Kho mượn Cơ sở 2 903 B100M Sách tham khảo 3
4 2509363 Kho mượn Cơ sở 2 903 TR121M Sách tham khảo 4
5 2509364 Kho mượn Cơ sở 2 903 TR121M Sách tham khảo 5
6 2509365 Kho mượn Cơ sở 2 903 TR121M Sách tham khảo 6