Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 Y500H
    Nhan đề: 2미터 그리고 48시간 /
DDC 495.782
Tác giả CN 유은실
Tác giả CN Yu Eun-sil
Nhan đề 2미터 그리고 48시간 / 유은실
Nhan đề 2 mét và 48 giờ
Thông tin xuất bản 낮은산, 2020
Mô tả vật lý 159tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117233
00000000nam#a2200000ui#4500
00120901
00212
004EAAE1B83-F48A-49FD-88C0-5488FEFFC1BD
005202108161402
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9791155251096
039|y20210816140254|ztrannhien
082 |a495.782|bY500H
100 |a유은실
100|aYu Eun-sil
245 |a2미터 그리고 48시간 / |c유은실
245|a2 mét và 48 giờ
260 |b낮은산, |c2020
300|a159tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117233
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117233 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Y500H Sách tham khảo 1