Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 903 B102KH
    Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội,.
DDC 903
Nhan đề Bách khoa thư Hà Nội,. T.4 Lịch sử
Thông tin xuất bản H.:Văn hóa thông tin, 2009
Mô tả vật lý 307Tr. ; 27Cm.
Từ khóa tự do Bách khoa thư
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hà Nội
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) TT Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2510039
00000000nam#a2200000ui#4500
00114965
00212
004B4244EA8-3793-4B8D-AEBC-96F5345003D4
005202107071416
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c130.000
039|a20210707141606|bphamhuong|c20201210103201|dphamhuong|y20170419090836|zvunga
082 |a903|bB102KH
245 |aBách khoa thư Hà Nội,. |pT.4 Lịch sử
260 |aH.:|bVăn hóa thông tin, |c2009
300 |a307Tr. ; |c27Cm.
653 |aBách khoa thư
653 |aPháp luật
653 |aHà Nội
690 |aNhân văn
691|aKhác
692|aQuản lý văn hóa
710 |aỦy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2510039
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2510039 Kho mượn Cơ sở 2 903 B102KH Sách tham khảo 1