Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 343 PH104T
    Nhan đề: 819 mẫu soạn thảo văn bản hành chính, văn phòng, tư pháp, quản lý, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh /
DDC 343
Tác giả CN Phạm Huy Đoán
Nhan đề 819 mẫu soạn thảo văn bản hành chính, văn phòng, tư pháp, quản lý, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh / Phạm Huy Đoán
Thông tin xuất bản H.:Tài chính, 2004
Mô tả vật lý 1743Tr. ; 27Cm.
Từ khóa tự do Văn bản pháp quy
Từ khóa tự do Hợp đồng kinh tế
Từ khóa tự do Hành chính
Môn học Pháp luật
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2510086
00000000nam#a2200000ui#4500
00115009
00212
004C3439CF5-BC9A-4E20-9CBE-BEDEE18121F4
005202012101455
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c365.000
039|a20201210145554|bphamhuong|c20201210145543|dphamhuong|y20170420094843|zvunga
082 |a343|bPH104T
100 |aPhạm Huy Đoán
245 |a819 mẫu soạn thảo văn bản hành chính, văn phòng, tư pháp, quản lý, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh / |cPhạm Huy Đoán
260 |aH.:|bTài chính, |c2004
300 |a1743Tr. ; |c27Cm.
653 |aVăn bản pháp quy
653 |aHợp đồng kinh tế
653 |aHành chính
690 |aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2510086
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2510086 Kho mượn Cơ sở 2 343 PH104T Sách tham khảo 1