Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 343 NG527B
    Nhan đề: Bình luận khoa học bộ luật hình sự tố tụng hình sự năm 2003 /
DDC 343
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Anh
Nhan đề Bình luận khoa học bộ luật hình sự tố tụng hình sự năm 2003 / Nguyễn Ngọc Anh, Trần quang Tiệp, Trần Vi Dân, Nguyễn Mai Bộ, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H.:Chính trị Quốc Gia, 2011
Mô tả vật lý 703Tr. ; 21Cm.
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Môn học Pháp luật
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(3): 2510147-8, 2511376
00000000nam#a2200000ui#4500
00115039
00212
0041C6F95C3-038A-4C0B-9BA9-91A260433814
005202012101524
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c161.000
039|a20201210152442|bphamhuong|y20170420150224|zvunga
082 |a343|bNG527B
100 |aNguyễn Ngọc Anh
245 |aBình luận khoa học bộ luật hình sự tố tụng hình sự năm 2003 / |cNguyễn Ngọc Anh, Trần quang Tiệp, Trần Vi Dân, Nguyễn Mai Bộ, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aH.:|bChính trị Quốc Gia, |c2011
300 |a703Tr. ; |c21Cm.
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aViệt Nam
653 |aBộ luật hình sự
690 |aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(3): 2510147-8, 2511376
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2510147 Kho mượn Cơ sở 2 343 NG527B Sách tham khảo 1
2 2510148 Kho mượn Cơ sở 2 343 NG527B Sách tham khảo 2
3 2511376 Kho mượn Cơ sở 2 343 NG527B Sách tham khảo 3