Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 349.597
    Nhan đề: Bảo vệ một số quyền nhân thân trong môi trường mạng xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long :
DDC 349.597
Tác giả CN Bùi Văn Lợi
Nhan đề Bảo vệ một số quyền nhân thân trong môi trường mạng xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp trường, năm học 2015 - 2017 / Bùi Văn Lợi
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 52tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Đại học Hạ Long
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Từ khóa tự do Quyền nhân thân
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2200971
00000000nam#a2200000ui#4500
00116377
00213
004C3911330-FB6A-426F-B827-45760E4CBFEE
005202012020928
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20201202092801|bphamhuong|y20180510150839|zphamhuong
082 |a349.597
100 |aBùi Văn Lợi
245 |aBảo vệ một số quyền nhân thân trong môi trường mạng xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp trường, năm học 2015 - 2017 / |cBùi Văn Lợi
260 |c2017
300 |a52tr. ; |cA4
650|aTủ sách Đại học Hạ Long
653 |aMạng xã hội
653 |aQuyền nhân thân
653 |aPháp luật
690|aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
710 |aTrường Đại học Hạ Long|bKhoa Khoa học cơ bản
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2200971
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2200971 Kho đọc số 2 tầng 2 349.597 Kết quả NCKH 1