Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6
    Nhan đề: 10 phút tự học tiếng Nhật mỗi ngày /
DDC 495.6
Tác giả CN Trần Hải Quỳnh chủ biên
Nhan đề 10 phút tự học tiếng Nhật mỗi ngày / Trần Hải Quỳnh chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Nxb. Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 231 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Cuốn sách chú trọng về giao tiếp, các chủ đề gần gũi với đời sống như làm quen, đi nhà hàng, đi mua sắm, khám bệnh...
Từ khóa tự do Tự học tiếng Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Tự học
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(3): 2116170-2
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(7): 1161417-23
00000000nam#a2200000ui#4500
00116673
00212
00453A4F1EC-81C8-48D4-BFB4-3BF021A8FDEA
005202012151047
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-89-3254-1|c80 000
039|a20201215105043|btrannhien|y20190708093242|ztrannhien
082 |a495.6
100 |aTrần Hải Quỳnh chủ biên
245 |a10 phút tự học tiếng Nhật mỗi ngày / |cTrần Hải Quỳnh chủ biên
250 |aTái bản lần 1
260 |bNxb. Hồng Đức, |c2018
300 |a231 tr. ; |c21 cm
520 |aCuốn sách chú trọng về giao tiếp, các chủ đề gần gũi với đời sống như làm quen, đi nhà hàng, đi mua sắm, khám bệnh...
653 |aTự học tiếng Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aTự học
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(3): 2116170-2
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(7): 1161417-23
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/10 phút tự học tiếng nhật mỗi ngày.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1161422 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách tham khảo 6
2 2116171 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 Sách tham khảo 9
3 2116172 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 Sách tham khảo 10
4 1161417 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách tham khảo 1
5 1161423 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách tham khảo 7
6 1161420 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách tham khảo 4
7 2116170 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 Sách tham khảo 8
8 1161421 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách tham khảo 5
9 1161418 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách tham khảo 2
10 1161419 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.6 Sách tham khảo 3