Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4 M101C
    Nhan đề: C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập /
DDC 335.4
Tác giả CN Mác, C.
Nhan đề C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập / C.Mác, Ph. Ăng - Ghen
Nhan đề T.2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004
Mô tả vật lý 873tr. ; 22cm
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị
Từ khóa tự do Triết học Mác - xit
Từ khóa tự do Khoa học
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Ăngghen, Ph
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2510707
00000000nam#a2200000ui#4500
00115388
00211
004B3850227-7D9A-4E28-B4CE-DC65A419F174
005202007211336
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20200721133614|bhangpham|y20170428135622|zhangpham
082 |a335.4|bM101C
100 |aMác, C.
245 |a C. Mác và Ph. Ăngghen toàn tập / |cC.Mác, Ph. Ăng - Ghen
245|nT.2
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2004
300 |a873tr. ; |c22cm
653 |aKinh tế chính trị
653 |aTriết học Mác - xit
653|aKhoa học
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aTriết học
700 |aĂngghen, Ph
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2510707
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2510707 Kho mượn Cơ sở 2 335.4 M101C Sách giáo trình 1