Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 428 QU300A
    Nhan đề: A University Grammar of English /
DDC 428
Tác giả CN Quirk, Randolph
Nhan đề A University Grammar of English / Randolph Quirk, Sidney Greenbaum
Lần xuất bản 18 impression
Thông tin xuất bản Hong Kong : Longman, 1987
Mô tả vật lý 484tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Grammar
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Greenbaum,Sidney
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(2): 2113183, 2113186
00000000nam#a2200000ui#4500
0016901
00212
0047D0E890C-1105-47A6-A144-CA58A3A4DD99
005202104280937
008081223s1987 vm| vie
0091 0
039|a20210428093937|btrannhien|y20140729143226|ztranhoa
082 |a428|bQU300A
100 |aQuirk, Randolph
245 |aA University Grammar of English / |cRandolph Quirk, Sidney Greenbaum
250|a18 impression
260 |aHong Kong : |bLongman, |c1987
300 |a484tr. ; |c21cm
653 |aNgữ pháp
653 |aEnglish
653 |aGrammar
653|aTiếng Anh
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
700 |aGreenbaum,Sidney
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(2): 2113183, 2113186
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2113183 Kho đọc số 1 tầng 1 428 QU300A Sách tham khảo 1
2 2113186 Kho đọc số 1 tầng 1 428 QU300A Sách tham khảo 2