Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 915.97 NG527Đ
    Nhan đề: Địa lý du lịch Việt Nam /
DDC 915.97
Tác giả CN Nguyễn Minh Tuệ
Tác giả CN Vũ Đình Hòa
Tác giả CN Lê Thông
Tác giả CN Lê Mỹ Dung
Tác giả CN Nguyễn Trọng Đức
Nhan đề Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2013
Mô tả vật lý 359tr. ; 24cm
Tóm tắt Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Địa lí
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tác giả(bs) CN Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(2): 1157215-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00113433
00212
0044630BDF7-0CE2-4128-83B0-F0D5D752F5E4
005202011251546
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c90000
039|a20201125154623|bphamhuong|y20160309154916|zphamhuong
082 |a915.97|bNG527Đ
100 |a Nguyễn Minh Tuệ
100|aVũ Đình Hòa
100|aLê Thông
100|aLê Mỹ Dung
100|aNguyễn Trọng Đức
245 |aĐịa lý du lịch Việt Nam / |c Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2013
300 |a359tr. ; |c24cm
520 |aTổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển
653 |aViệt Nam
653 |aDu lịch
653 |aĐịa lí
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
692|aDu lịch
700 |a Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(2): 1157215-6
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/địa lý du lịch vn.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1157215 Kho mượn sô 1 tầng 2 915.97 NG527Đ Sách tham khảo 1
2 1157216 Kho mượn sô 1 tầng 2 915.97 NG527Đ Sách tham khảo 2