Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4
    Nhan đề: Thương phẩm hàng thực phẩm: Giáo trình: Lưu hàng nội bộ /
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Lợi
Nhan đề Thương phẩm hàng thực phẩm: Giáo trình: Lưu hàng nội bộ / Nguyễn Văn Lợi, Trịnh Cao Khải
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 434 tr.; 21cm
Tóm tắt Gồm khái quát về thực phẩm và chất lượng thực phẩm; thực phẩm thực vật; thực phẩm động vật,...
Từ khóa tự do Thương phẩm
Từ khóa tự do Thực phẩm
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tác giả(bs) CN Trịnh Cao Khải
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/81.pdf
00000000nam#a2200000ui#4500
00121766
00211
00484DC703D-1349-47EB-80CF-25E47DBDC309
005202210181028
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20221018102838|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aNguyễn Văn Lợi
245 |aThương phẩm hàng thực phẩm: Giáo trình: Lưu hàng nội bộ / |cNguyễn Văn Lợi, Trịnh Cao Khải
260 |aH. : |bLao động, |c2015
300 |a434 tr.; |c21cm
520 |aGồm khái quát về thực phẩm và chất lượng thực phẩm; thực phẩm thực vật; thực phẩm động vật,...
653 |aThương phẩm
653 |aThực phẩm
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
700 |aTrịnh Cao Khải
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/81.pdf
Không tìm thấy biểu ghi nào