Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4
    Nhan đề: Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng /
DDC 338.4
Tác giả CN Vũ An Dân
Nhan đề Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng / Vũ An Dân
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2009
Mô tả vật lý 215 tr.; 24cm
Tóm tắt Gồm tổng quan về ngành phục vụ ăn uống; cơ cấu tổ chức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,...
Từ khóa tự do Nhà hàng
Từ khóa tự do Dịch vụ ăn uống
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/82.pdf
00000000nam#a2200000ui#4500
00121767
00211
004F163213B-B369-46C7-9F97-7127713069DB
005202210181032
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20221018103241|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aVũ An Dân
245 |aQuản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng / |cVũ An Dân
260 |aH. : |bThanh niên, |c2009
300 |a215 tr.; |c24cm
520 |aGồm tổng quan về ngành phục vụ ăn uống; cơ cấu tổ chức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,...
653 |aNhà hàng
653 |aDịch vụ ăn uống
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/82.pdf
Không tìm thấy biểu ghi nào