Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4
    Nhan đề: Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn: Bài giảng /
DDC 338.4
Tác giả CN Hoàng Minh Khang
Nhan đề Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn: Bài giảng / Hoàng Minh Khang, Trịnh Cao Khải, Nguyễn Hữu Tú
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 309 tr.; 21cm
Tóm tắt Gồm khái quát chung về quản trị tác nghiệp chế biến món ăn; lựa chọn loại hình chế biến, kinh doanh hàng ăn uống,...
Từ khóa tự do Chế biến món ăn
Từ khóa tự do Quản trị tác nghiệp
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tác giả(bs) CN Trịnh Cao Khải, Nguyễn Hữu Tú
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/85.pdf
00000000nam#a2200000ui#4500
00121770
00211
004437AB6ED-8BB6-4332-AB40-B363697A11BB
005202210181047
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20221018104738|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aHoàng Minh Khang
245 |aQuản trị tác nghiệp chế biến món ăn: Bài giảng / |cHoàng Minh Khang, Trịnh Cao Khải, Nguyễn Hữu Tú
260 |aH. : |bLao động, |c2011
300 |a309 tr.; |c21cm
520 |aGồm khái quát chung về quản trị tác nghiệp chế biến món ăn; lựa chọn loại hình chế biến, kinh doanh hàng ăn uống,...
653 |aChế biến món ăn
653 |aQuản trị tác nghiệp
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
700 |aTrịnh Cao Khải, Nguyễn Hữu Tú
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/85.pdf
Không tìm thấy biểu ghi nào