Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4
    Nhan đề: Hạch toán định mức: Giáo trình: Lưu hành nội bộ /
DDC 338.4
Tác giả CN Phạm Mạnh Cường
Nhan đề Hạch toán định mức: Giáo trình: Lưu hành nội bộ / Phạm Mạnh Cường
Thông tin xuất bản H. :, 2020
Mô tả vật lý 144 tr.;
Tóm tắt Gồm khái quát chung về hạch toán định mức; phương pháp hạch toán định mức trong nhà hàng, khách sạn; ...
Từ khóa tự do Hạch toán
Từ khóa tự do Định mức
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/86.pdf
00000000nam#a2200000ui#4500
00121771
00211
0049CADA2A9-9EE9-48FB-A4B5-02B7C67CF034
005202210181052
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20221018105236|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aPhạm Mạnh Cường
245 |aHạch toán định mức: Giáo trình: Lưu hành nội bộ / |cPhạm Mạnh Cường
260 |aH. :, |c2020
300 |a144 tr.;
520 |aGồm khái quát chung về hạch toán định mức; phương pháp hạch toán định mức trong nhà hàng, khách sạn; ...
653 |aHạch toán
653 |aĐịnh mức
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/Book01/86.pdf
Không tìm thấy biểu ghi nào