Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 M110T
    Nhan đề: テーマ別 上級で学ぶ日本語 /
DDC 495.6
Tác giả CN Matsuda Hiroshi
Nhan đề テーマ別 上級で学ぶ日本語 / Matsuda Hiroshi, Kameda Miho,..
Nhan đề khác Tiếng Nhật cao cấp học theo chủ đề
Thông tin xuất bản Kenkyusha, 2017
Mô tả vật lý 167tr.
Tóm tắt Là tài liệu học Sách học tiếng Nhật nâng cao, thông qua 15 chủ đề cơ bản về đời sống xã hội con ngườinói chung và Nhật Bản nói riêng.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118637
00000000nam#a2200000ui#4500
00121809
00211
004D097BD68-AFEA-4272-964B-7D495E44279B
005202211241437
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978-4327384470
039|y20221124143756|ztrannhien
082 |a495.6|bM110T
100 |aMatsuda Hiroshi
245 |aテーマ別 上級で学ぶ日本語 / |cMatsuda Hiroshi, Kameda Miho,..
246|aTiếng Nhật cao cấp học theo chủ đề
260 |bKenkyusha, |c2017
300 |a167tr.
520 |aLà tài liệu học Sách học tiếng Nhật nâng cao, thông qua 15 chủ đề cơ bản về đời sống xã hội con ngườinói chung và Nhật Bản nói riêng.
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118637
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118637 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 M110T Sách giáo trình 1