Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 M110S
    Nhan đề: テーマ別 上級で学ぶ日本語 ワークブック <改訂版> /
DDC 495.6
Tác giả CN Matsuda Hiroshi
Nhan đề テーマ別 上級で学ぶ日本語 ワークブック <改訂版> / Matsuda Hiroshi, Kameda Miho,..
Nhan đề khác Sách bài tập giáo trình Tiếng Nhật cao cấp học theo chủ đề
Thông tin xuất bản Kenkyusha, 2017
Mô tả vật lý 150tr.
Tóm tắt Sách bài tập của giáo trình chính " Tiếng Nhật cao cấp học theo chủ đề"
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118644
00000000nam#a2200000ui#4500
00121816
00211
004A1379735-5946-4513-A429-7E342BD63D3F
005202211241510
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978-4327384494
039|y20221124151102|ztrannhien
082 |a495.6|bM110S
100 |aMatsuda Hiroshi
245 |aテーマ別 上級で学ぶ日本語 ワークブック <改訂版> / |cMatsuda Hiroshi, Kameda Miho,..
246|aSách bài tập giáo trình Tiếng Nhật cao cấp học theo chủ đề
260 |bKenkyusha, |c2017
300 |a150tr.
520 |aSách bài tập của giáo trình chính " Tiếng Nhật cao cấp học theo chủ đề"
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118644
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118644 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 M110S Sách giáo trình 1