Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 D200GI
    Nhan đề: できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初級&初中級 /
DDC 495.6
Tác giả CN Dekiru Nihongo Kyozaikaihatsu Project
Nhan đề できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初級&初中級 / Dekiru Nihongo Kyozaikaihatsu Project
Nhan đề khác Giáo trình Dekiru Nihongo - 55 bài đọc hiểu - Sơ cấp và sơ trung cấp
Thông tin xuất bản Aruku, 2019
Mô tả vật lý 111tr.+ 2 đĩa
Tóm tắt Cuốn sách gồm các bài đọc hiểu từ trình độ sơ cấp theo các chủ đề
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118648
00000000nam#a2200000ui#4500
00121820
00211
004411E917D-3D15-4DE8-9D07-7C571CB90898
005202211241531
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a978-4757422773
039|y20221124153213|ztrannhien
082 |a495.6|bD200GI
100 |aDekiru Nihongo Kyozaikaihatsu Project
245 |aできる日本語準拠 たのしい読みもの55 初級&初中級 / |cDekiru Nihongo Kyozaikaihatsu Project
246|aGiáo trình Dekiru Nihongo - 55 bài đọc hiểu - Sơ cấp và sơ trung cấp
260 |bAruku, |c2019
300 |a111tr.+ 2 đĩa
520 |aCuốn sách gồm các bài đọc hiểu từ trình độ sơ cấp theo các chủ đề
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118648
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118648 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 D200GI Sách giáo trình 1