Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 370
    Nhan đề: Biện pháp quản lí hoạt động thực tập của sinh viên Cao đẳng Sư phạm ở môi trường Đại học hạ Long /
DDC 370
Tác giả CN Hoàng Thị Thu Giang
Nhan đề Biện pháp quản lí hoạt động thực tập của sinh viên Cao đẳng Sư phạm ở môi trường Đại học hạ Long / Hoàng Thị Thu Giang, Bùi Thị Lan Hương, Vũ Vương Trưởng
Nhan đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 71tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
Từ khóa tự do Quản lí thực tập
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Lan Hương
Tác giả(bs) CN Vũ Vương Trưởng
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2200808
00000000nam#a2200000ui#4500
00114262
00213
00499D207DA-E9B6-469F-9653-6F441E3EF408
005202106230938
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210623093820|bphamhuong|c20201130101100|dphamhuong|y20161205144253|zphamhuong
082 |a370
100 |aHoàng Thị Thu Giang
245 |aBiện pháp quản lí hoạt động thực tập của sinh viên Cao đẳng Sư phạm ở môi trường Đại học hạ Long / |cHoàng Thị Thu Giang, Bùi Thị Lan Hương, Vũ Vương Trưởng
245|bĐề tài nghiên cứu khoa học
260 |c2015
300 |a71tr. ; |cA4
650|aTủ sách Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
653 |aQuản lí thực tập
690|aĐào tạo giáo viên
700|aBùi Thị Lan Hương
700|aVũ Vương Trưởng
710 |aTrường Đại học Hạ Long
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2200808
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2200808 Kho đọc số 2 tầng 2 370 Kết quả NCKH 1