Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 495.922
    Nhan đề: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực: Dạy học theo hợp đồng vào dạy học học phần Phương pháp dạy học tiếng Việt: Hệ cao đẳng tiểu học - năm thứ 2 năm học 2008 - 2009 /
DDC 495.922
Tác giả CN Hoàng Thị Thu Giang
Nhan đề Áp dụng phương pháp dạy học tích cực: Dạy học theo hợp đồng vào dạy học học phần Phương pháp dạy học tiếng Việt: Hệ cao đẳng tiểu học - năm thứ 2 năm học 2008 - 2009 / Hoàng Thị Thu Giang
Thông tin xuất bản 2009
Mô tả vật lý 46 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
Từ khóa tự do Dạy học tích cực
Từ khóa tự do Phương pháp
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
Từ khóa tự do Dạy học theo hợp đồng
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học tiếng Việt
Tác giả(bs) TT Khoa Tiểu học
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2200184
00000000nam#a2200000ui#4500
0016413
00213
00448ACFA41-CF2C-48CA-A04B-0374E6F6F40C
005202007171504
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20200717150647|btrannhien|y20140717093402|ztrannhien
082 |a495.922
100 |aHoàng Thị Thu Giang
245 |aÁp dụng phương pháp dạy học tích cực: Dạy học theo hợp đồng vào dạy học học phần Phương pháp dạy học tiếng Việt: Hệ cao đẳng tiểu học - năm thứ 2 năm học 2008 - 2009 / |cHoàng Thị Thu Giang
260|c2009
300 |a46 tr. ; |cA4
650|aTủ sách Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
653 |aDạy học tích cực
653 |aPhương pháp
653 |aDạy học
653|aTrường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
653|aDạy học theo hợp đồng
653|aPhương pháp dạy học tiếng Việt
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
692|aSư phạm Ngữ văn
710|aKhoa Tiểu học
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2200184
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2200184 Kho đọc số 2 tầng 2 495.922 Kết quả NCKH 1