Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 H500GI
    Nhan đề: 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 分野別用語集 (日本語) 単行本 /
DDC 495.6
Tác giả CN Human Academy
Nhan đề 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 分野別用語集 (日本語) 単行本 / Human Academy, Ito Kento
Nhan đề khác Giáo trình hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập từ vựng chuyên dụng
Thông tin xuất bản Shoeisha, 2020
Mô tả vật lý 319 tr.
Tóm tắt Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập từ vựng chuyên dụng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118741
00000000nam#a2200000ui#4500
00121911
00212
00443BE65C6-FC47-4915-8A23-615B51F51044
005202211300957
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-4798153483
039|a20221130095821|btrannhien|y20221130095446|ztrannhien
082 |a495.6|bH500GI
100 |aHuman Academy
245 |a日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 分野別用語集 (日本語) 単行本 / |cHuman Academy, Ito Kento
246|aGiáo trình hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập từ vựng chuyên dụng
260 |bShoeisha, |c2020
300 |a319 tr.
520 |aHướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập từ vựng chuyên dụng
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118741
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118741 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 H500GI Sách tham khảo 1