Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 K311T
    Nhan đề: 나는 나로 살기로 했다 /
DDC 495.782
Tác giả CN 김수현
Tác giả CN Kim Soo-hyun
Nhan đề 나는 나로 살기로 했다 / 김수현
Nhan đề Tôi quyết định sống theo mình
Thông tin xuất bản 마음의숲, 2020
Mô tả vật lý 290tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117144
00000000nam#a2200000ui#4500
00120801
00212
004415C8463-2601-42F6-94B1-0089B3432724
005202107061015
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9791187119845
039|y20210706101552|ztrannhien
082 |a495.782|bK311T
100 |a김수현
100|aKim Soo-hyun
245 |a나는 나로 살기로 했다 / |c김수현
245|aTôi quyết định sống theo mình
260 |b마음의숲, |c2020
300|a290tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117144
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117144 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 K311T Sách tham khảo 1