Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 K311M
    Nhan đề: 애쓰지 않고 편안하게 /
DDC 495.782
Tác giả CN 김수현
Tác giả CN Kim Soo-hyun
Nhan đề 애쓰지 않고 편안하게 / 김수현
Nhan đề Một cách bình yên và không khổ cực
Thông tin xuất bản 놀, 2020
Mô tả vật lý 293tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117203
00000000nam#a2200000ui#4500
00120862
00212
00463628960-2A29-407D-8AF5-4D501AB56A4B
005202107131033
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9791130629636
039|y20210713103744|ztrannhien
082 |a495.782|bK311M
100 |a김수현
100|aKim Soo-hyun
245 |a애쓰지 않고 편안하게 / |c김수현
245|aMột cách bình yên và không khổ cực
260 |b놀, |c2020
300|a293tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117203
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117203 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 K311M Sách tham khảo 1