Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 B100M
    Nhan đề: 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 /
DDC 495.782
Tác giả CN 백세희
Tác giả CN Baek Se-hee
Nhan đề 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 / 백세희
Nhan đề Muốn chết nhưng muốn ăn Ttokbokki
Thông tin xuất bản 흔, 2019
Mô tả vật lý 207tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117202
00000000nam#a2200000ui#4500
00120861
00212
004D9721C10-EDAF-456D-BEE1-6EA0A06A3CE6
005202107131041
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791196394509
039|a20210713104531|btrannhien|y20210713103452|ztrannhien
082 |a495.782|bB100M
100 |a백세희
100|aBaek Se-hee
245 |a죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 / |c백세희
245|aMuốn chết nhưng muốn ăn Ttokbokki
260 |b흔, |c2019
300|a207tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117202
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117202 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 B100M Sách tham khảo 1