Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 L200J
    Nhan đề: 칼로 새긴 장준하 /
DDC 495.782
Tác giả CN 이동권
Tác giả CN Lee Dong-kwon
Nhan đề 칼로 새긴 장준하 / 이동권
Nhan đề Jang Joon Ha- Khắc bằng dao
Thông tin xuất bản 민중의소리, 2019
Mô tả vật lý 333tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117209
00000000nam#a2200000ui#4500
00120868
00212
004D01AEAF3-45D5-4428-A22A-0077C56655A9
005202107131057
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791185253541
039|y20210713110209|ztrannhien
082 |a495.782|bL200J
100 |a이동권
100|aLee Dong-kwon
245 |a칼로 새긴 장준하 / |c이동권
245|aJang Joon Ha- Khắc bằng dao
260 |b민중의소리, |c2019
300|a333tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117209
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117209 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 L200J Sách tham khảo 1